שלח כתבה דוא
pdf PDF


בית הרב יגיע עד אליכם לבית הספר

עם פעילויות על מסע המושבות


alt


בית הרב יגיע עד אליכם לבית הספר עם פעילויות על מסע המושבות

פעילויות בבתי ספר על מסע מסע המושבות


מטרות

*  היכרות עם מפעל העליה לא"י ומסירות הנפש על יישוב הארץ.

*  הצגת הפערים והקשיים בין המתיישבים שבאו מארצות שונות ומתרבויות שונות.

*  הבנת הצורך ההכרחי באחדות האומה.

*  הדרכים שבעזרתם ניתן לגשר ולחבר בין הקבוצות השונות עפ"י הנהגותיו ומשנתו של הרב קוק.


פעילות

*  משחק של בניית מפת התיישבות בעליות הראשונות לא"י.

*  תערוכה ייחודית על המסע והמשתתפים בו.

*  דף עבודה בנושא אהבת ישראל בשילוב סיפורים מהמסע.

*  פעילות חברתית קבוצתית על קבלת האחר ושיתוף הפעולה עמו.

*  סרטון על מהלך המסע והמתרחש בו.


משך הפעילות: כשעה וחצי  

גילאים: כיתות ד-ו'


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2